Cílem projektu je představit aktuální témata, která dnes hýbou všemi obory, se všemi jejich aspekty a dopady do jednotlivých oblastí naší ekonomiky. K letošním tématům projektu bude patřit klasická energetika, jaderná energetika, bezpečnost dodávek energií, alternativní zdroje energie (plyn, biomasa, fotovoltaika, větrné elektrárny), úspory energií a energetická soběstačnost.

Poprvé se vystavovatelé a návštěvníci setkají s projektem „Energie pro budoucnost“ 13. – 17. dubna 2010 v rámci Stavebních veletrhů Brno 2010, kde se představí téma „Energeticky úsporné stavění“. Odborníci i laická veřejnost se bude moci seznámit s koncepcí nízkoenergetických domů, zateplování staveb, nabídkou alternativních zdrojů pro koncové spotřebitele, systémy pro úspory energií a zařízeními pro využití energie z ekologických zdrojů. Pro zájemce jsou připravené semináře a konference v rámci doprovodných programů nebo poradenské centrum, které poskytne
informace o možnostech získání
dotací, nových variantách vytápění a dalších úsporách.

MSV letos zaměřeno na energetiku

Energetika se stane také významným tématem Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno, který se uskuteční 13. – 19. září 2010 a souběžně probíhajících veletrhů: 13. mezinárodního slévárenského veletrhu FOND-EX, 20. mezinárodního veletrhu svařovací techniky
WELDING a 3. mezinárodního veletrhu technologií
pro povrchové úpravy PROFINTECH. Na těchto veletrzích bude představeno téma „Energetická efektivnost v průmyslu“, které bude rozděleno do několika specializovaných kategorií – klasická energetika, jaderná energetika, jaderné strojírenství, alternativní zdroje pro podnikovou sféru, bezpečnost dodávek a energetická soběstačnost. Návštěvníci budou moci navštívit konferenci „Jaderná energetika“ nebo se seznámit s programem: „Alternativní zdroje ve vztahu k průmyslovým podnikům“. Pro odborníky budou zajímavé i informace o obchodování s energiemi či obchodování s emisemi CO2.

Efektivní využívání energetických zdrojů, hledání úspor a nových cest
může být řešením k oživení českého hospodářství. I proto se společnost Veletrhy Brno aktivně chopila tohoto aktuálního tématu a nabízí odborníkům i široké
veřejnosti nové informace o energetice.