Společnost INCHEBA PRAHA, chce upozornit na nepravdivé a zavádějící tvrzení pořadatelské společnosti Beauty Expo v souvislosti s organizováním kosmetického veletrhu v areálu Výstaviště v Holešovicích. Beauty Expo uvádí nepřesné a nepravdivé informace týkající se Smlouvy
o spolupráci na rok 2010 uzavřené se společností INCHEBA PRAHA. Naše společnost deklaruje, že do dnešního dne neobdržela smluvené nájemné za podzimní výstavu od tohoto pořadatele, a to i přes fakt, že bylo uloženo do soudní úschovy. Z tohoto důvodu a z důvodů dalších porušení podmínek smlouvy INCHEBA PRAHA řádně a platně odstoupila od Smlouvy o spolupráci. Výstava organizovaná Beauty Expo se v roce 2010 na holešovickém výstavišti neuskuteční, a proto Incheba Praha nemůže a ani nepožaduje žádné nové nájemné od Beauty Expo, jak tato společnost uvádí.

Beauty Expo porušila podmínky spolupráce a uvedla v omyl jak společnost INCHEBA PRAHA, svého smluvního partnera, kterého vážně materiálně poškodila, tak další firmy
a instituce. V této věci INCHEBA PRAHA již učinila příslušné právní kroky, včetně podnětu orgánům činným v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu podvodu. Beauty Expo i nadále zavádí své vystavovatele, mediální a obchodní partnery nepravdivými tvrzeními, že má platnou smlouvu o spolupráci s INCHEBOU PRAHA, kterou současně zcela nepravdivě obviňuje z neplnění smluvních závazků ve vztahu k některým obchodním partnerům či ve vztahu ke svěřenému majetku. Těmto protiprávním útokům se bude INCHEBA PRAHA bránit.

Na základě těchto skutečností již není INCHEBA PRAHA ve vztahu k Beauty Expo vázána jakýmikoli platnými smluvními závazky a nemůže jinak, něž tuto společnost považovat za nedůvěryhodného a bývalého partnera. INCHEBA PRAHA se nyní rozhodla umožnit v prostorách Výstaviště v Holešovicích konání kosmetického veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE 2010 na základě smlouvy se svou mateřskou společností Incheba a.s. Veletrh se uskuteční ve dvou termínech, na jaře
ve dnech 18. – 19.03. 2010 a na podzim ve dnech 17.-18.09.2010 na holešovickém výstavišti.

Incheba a.s. na Slovensku představuje jedničku mezi organizátory výstav a veletrhů. Kosmetický veletrh INTERBEAUTY patří na Slovensku ke komerčně nejúspěšnějším a má již několikaletou tradici
.

Věříme, že veletrh INTERBEAUTY PRAGUE nahradí vzniklou mezeru, naváže na úspěch svého slovenského kolegy a poskytne
nejen vystavovatelům, ale také návštěvníkům kvalitní prezentaci a zajímavá setkání.