Generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš a předseda představenstva Krajské hospodářská komora jižní Moravy (KHK JM) Michal Štefl podepsali smlouvu
o společné realizaci tematicky zaměřených konferencí v roce 2010. Konference se budou konat v rámci doprovodných programů významných veletrhů konaných na brněnském výstavišti.
Při dubnových Stavebních veletrzích Brno v letošním roce bude KHK JM pořádat konferenci na