Rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno Ing. Jiří Kuliš se dnes 8. ledna sejdou k podpisu smlouvy
o vzájemné spolupráci na rok 2010. Dokument je pokračováním loni navázaných úzkých kontaktů obou organizací, které se ve své činnosti řadí k nejvýznamnějším subjektům v rámci