Od druhého do pátého března proběhly na brněnském výstavišti potravinářské veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX společně s 26. mezinárodním veletrhem obalů a obalových technologií
EMBAX. Hlavní myšlenkou spojení byla provázanost potravinářského a obalářského průmyslu, protože téměř 70 procent produkce obalů je určeno pro balení potravin. Během
čtyř dní navštívilo expozice více než devíti stovek firem
na 18 500