Podle kritérií stanovených UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) platí, že za mezinárodní jsou považovány takové veletržní akce, které vykazují nejméně 10% vystavovatelů nebo 5% návštěvníků, kteří jsou ze zahraničí.
V roce 2009 se takových akcí konalo v České republice celkem 46, z toho 31 pořádala firma
Veletrhy Brno. V oblasti pořádání mezinárodních veletrhů tedy