V zimním
semestru čeká na studenty Vysoké školy ekonomické v Praze předmět „Veletrhy výstavy“, který zajišťují Veletrhy Brno ve spolupráci se vzdělávací agenturou Audica. Zatímco většina předmětů na vysokých školách zůstává mnohdy pouze v teoretické rovině, studenti, kteří se rozhodnou pro předmět „Veletrhy a výstavy“ budou moci získané znalosti okamžitě vyzkoušet. V závěru semestru totiž každý student vytvoří projekt, v němž připraví koncepci fiktivní firmu
, s níž se zúčastní některého z veletrhů pořádaných na brněnském výstavišti. Součástí výuky nového předmětu je i exkurze na jeden z veletrhů. „Cílem naší spolupráce s vysokými školami je přispět k posílení studijních i výstavnických aktivit, zkvalitňovat mezinárodní veletržní projekty a podpořit oblast vzdělávacích programů,“ říká Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno a.s..

Výuka téhož předmětu probíhá i na Mendelově univerzita v Brně – provozně ekonomické fakultě v letním semestru.

Veletrhy Brno spolupracují také s brněnským Vysokým učením technickým. Aktuální smlouva byla podepsána počátkem tohoto roku generálním ředitelem BVV Ing. Jiřím Kulišem a rektorem VUT prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA. Veletrhy Brno se zavázaly poskytnout
VUT Brno celoroční propagaci
v areálu výstaviště, kde během
svých veletrhů vytvoří prostor pro vyhlašování výsledků studentských soutěží
. VUT Brno v rámci smlouvy
přislíbilo uspořádat ke klíčovým veletrhům na výstavišti mezinárodní konference a semináře. Součástí spolupráce bude i propojení internetových stránek
obou smluvních partnerů.