Podle kritérií stanovených UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) platí, že za mezinárodní jsou považovány takové veletržní akce, které vykazují nejméně 10% vystavovatelů nebo 5% návštěvníků, kteří jsou ze zahraničí.

V roce 2009 se takových akcí konalo v České republice celkem 46, z toho 31 pořádala firma
Veletrhy Brno. V oblasti pořádání mezinárodních veletrhů tedy drží BVV v Česku jasné prvenství s 67 % podílem na trhu.

Analýza SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) celkově potvrdila, že veletrhy si stále drží významnou pozici v rámci firemní komunikace a pokles kvantifikovatelných parametrů v porovnání se srovnatelným rokem 2007 není větší než u ostatních médií. Počet vystavovatelů i počet návštěvníků veletrhů klesl v důsledku krize oproti roku 2007 o necelých 6 %.